Ние сме

Ние сме официален представител на Adriatica S.p.A.,Италия.
Торовете на Адриатика са предпочитани в много страни по света. Известни са със своите специализирани торове, като биотор Нутри био и биотор Ергон, Житни специал, Полифил магнесол, Идрон, Агроцинк, Винифил и други.
Предлагаме и български специализирани течни торове с марката КропЕНЕРДЖИ.

Къде да намерите нашите продукти?

Разпространението на нашите продукти осъществяваме чрез добре изградената дистрибуторска мрежа,
покриваща всички региони на България, достигаща и до крайния клиент.