ЖИТНИ СПЕЦИАЛ

 

Опаковка 25 кг.

ЖИТНИ СПЕЦИАЛ е течен листен тор, специално създаден да задоволи хранителните нужди на житните култури пшеница, ечемик, ръж, овес, както и ориз, царевица, сорго и др.

Трасиращите елементи B, Mo, Cu и Zn осигуряват оптимално развитие на житните култури и устойчивост към болести. Предотвратяват смущения при цъфтежа, нацепване на листата, обезцветя­ване, стресово спиране на растежа и атрофия на вегетативния връх.

ЖИТНИ СПЕЦИАЛ стимулира максимално рас­тежа и отстранява дисбаланса, причинен от небла­гоприятни атмосферни условия или от нападения на вредители. Подобрява фотосинтезата, влияе положително на цъфтежа, като осигурява високи добиви.

ЖИТНИ СПЕЦИАЛ спомага за преноса на въгле­хидрати в зърното и повишава съдържанието на глутен в пшеницата. Подобрява хлебопекар­ните качества.

 

 ДОЗИ:  листно подхранване:300 ­ 450 г/дка от ранни фази на растеж - трети лист на културата до цъфтеж.

Прилага се съвместно с пестициди или самостоятелно. Не се влияе от температурата по време на третиране. Добавя се последен в разтвора. Съвместим с използваните в практиката пестициди. Не запушва дюзите по време на третиране. Не вкислява почвата. Свободен от хлор и натрий.

Състав
Общ азот (N) 16%
 амонячен(N) 1.4%
 уреен(N) 14.6%
Водоразтворим фосфор (P2O5) 6%
Водоразтворим калий (К2О) 9%
Водоразтворим бор (B) 0.05%
Водоразтворим мед (Cu) 0.02%
Мед (Cu) хелатен по EDTA 0.02%
Водоразтворим молибден (Mo) 0.01%
Водоразтворим цинк (Zn) 0.1%
Цинк (Zn) хелатен по EDTA 0.1%