„БАГРА фарм” ООД е основана през октомври 2008г. Основният предмет на дейност на  фирмата е в областта на селското стопантство – внос и търговия на торове, препарати за растителна защита, семена и родентициди.

Фирмата е официален вносител на  торове от Adriatica SPA - Италия.
"АГРОФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" ООД, предлагаща български специализирани течни торове от серията КропЕНЕРДЖИ, е дъщерна фирма на „БАГРАФАРМ”ООД.

„БАГРАФАРМ”ООД е с централен офис в гр. София.

Фирмата разполага със собствен транспорт извършващ доставки до клиента,  както и складови бази. за съхранение  на торове , което позволява експедитивност в нашата дейност.

Разпространението на нашите продукти  осъществяваме чрез добре изградената дистрибуторска мрежа,покриваща  всички региони на България, достигаща и до крайния клиент.Важна част от нашата дейност е и търговията с малки разфасовки торове ,работейки с над 70 агро- аптеки в цялата страна.

Като перспективи пред „БАГРАФАРМ”ООД стоят възможносттите за разширяване на предлаганата гама от основни и специализирани торове, включващи и такива за екологично земеделие, видове родентициди , растително защитни препарати и семена.