Фирмата разполага със специалисти с дългогодишен стаж в агросектора. Те са на разположение за съвети свързани с правилното и навременно  използване на продуктите за растителна защита и родентициди.

Също и технологии и правилен избор на различни сортове и хибриди посевен  материал.

Имаме възможност за съвети и реална помощ на полето за нуждаещите се земеделски производители във връзка с правилния избор  и навременна употреба на торове.

Готовност за създаване на схеми за торене и растително - защитни мероприятия за всички видове култури,  декоративни растения и цветя отглеждани в България.