Разпространението на нашите продукти осъществяваме чрез добре изградената дистрибуторска мрежа, покриваща всички региони на България.