АГРОЦИНК 9 Л КОМПЛЕКС

Опаковки 25 и 12 кг.

АГРОЦИНК 9 Л КОМПЛЕКС е течен тор съдържщ 9% водоразтворим ЦИНК, който  е свързан със специално органично съединение,

което подобрява абсорбцията и асимилацията му от растенията. ЦИНК оказва пряко или косвено влияние върху фотосинтезата,

дишането, биосинтеза на хлорофил и растежните регулатори, фосфорния, азотния и въглехидратен обмен.Прилага се при поява на

цинков дефицит, или превантивно ( рапица,царевица,лозя ) като предотвратява физиологичните нарушения,

предизвикани от спиране нарастването на вегетативния връх, дребнолистие, хлороза, скъсяване на междувъзлията, покафеняване

на листата и ивици по тях. Особенно необходим в началните фази от развитието на растенията.

Препоръчва се при зърнени, полски, лозя, зеленчукови и овощни култури, тютюн.

ДОЗИ:  листно  100 - 250 гр/дка при първи прояви на дефицит или превантивно.