Адрес

1510, София,
ул. "Макгахан", бл. 55А

Складова база
гр.Елин Пелин, Промишлена зона

Електронна поща

Телефони

02/ 840 35 09
0888 635 120
0886 565 059
0885 648 835