ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ - N20%+MgO5%+ SO10%+ Mo, Zn

Азотен тор N 20 % + MgO - 5% , SO3 - 10%
с молибден (Mo) и цинк (Zn)

Опаковка 25 кг.

ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ  е течна формулация за листно и почвено приложение, характеризираща се със силно стимулиращо действие за оптимален растеж и развитие на културите. Това се дължи на специфичната връзка между АЗОТ, МАГНЕЗИЙ И СЯРА. Комбинацията благоприятства процеса на фотосинтеза и баланс на хранителни вещества необходими на растенията във всички вегетативни фази, и особено в началното развитие.

Азотната фракция е бързо усвоима и не токсична дори и при високи дози.

В последните фази на развитие на растението, действието на МАГНЕЗИЙ е от съществено значение за поддържане функционалността на листата, като по този начин стимулира обмяната на хранителни вещества продължително и съответно повишава продуктивността на културите.

СЯРАТА, представена в правилното съотношение с МАГНЕЗИЙ И АЗОТ, активира синтеза на аминокиселини и формирането на важни за развитието протеинови съединения.

Употребата на ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ предотвратява все по-често срещаните физиологично патологични състояния на културите, свързани с недостига на МАГНЕЗИЙ и СЯРА. Киселинната реакция на ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ свързана с с действието на чисти органични киселини, стимулира процеса на абсорбция на листата и и способства за добра смесимост с други торове и пестициди.

Микроелементите МОЛИБДЕН(Mo) и ЦИНК (Zn) с действието си гарантират балансирано и хармонично развитие на растението.

ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ  се препоръчва за употреба при : полски култури/ пшеница, царевица, рапица, слънчоглед/; промишлени култури /картофи, домати, спанак, лук, моркови/; при плодове и зеленчуци – в ранните фази на развитие, декоративни видове, а също и в комбинация с фосфорни и калиеви формулации.

Употребата на ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ е особено ефективна в лозарството в начало на зреене, особено в някои сортове бяло грозде, чувствителнr към небалансирано съотношение между МАГНЕЗИЙ и СЯРА.

Може да се прилага през 8 – 15 дни в зависимост от културата

ДОЗИ: листно 350 – 800 гр/ дка

            почвено 1,5- 2,0 кг/дка

СМЕСИМОСТ

Може да се смесва с всички формулации на AGROFILL и пестициди, с изключение на тази с алкална реакция. Преди употреба е препоръчително да се направят тестове за смесимост с малко количество от препарата, за да се провери съвместимостта им.

 

Състав
Общ азот (N) 20%
 уреен(N) 20%
Водоразтворим магнезиев оксид (MgO) 5%
Водоразтворим серен триоксид SO3 10%
Водоразтворим молибден(Mo) 0.002%
Водоразтворим цинк(Zn) 0.1%