ИДРОН N-P-K /20-20-20/ + ME

ИДРОН NPK (20-20-20) + МЕ - 100% разтворим комбиниран тор

Опаковки 25 и 10 кг.

Благодарение на балансираното съдържа­ние на азот/фосфор/калий в съотношение 1:1:1, ИДРОН 20 20 20 е подходящ да задоволи хранителните нужди на расте­нията във всеки етап на растежа. Съдържа основните макро и микроелементи, оси­гуряващи високи добиви и качество на продукцията при всички културни и де­коративни растения. Кристалната форма позволява пълното му усвояване от рас­тенията и постигане на оптимален растеж, предсказуем цъфтеж, устойчивост на бо­лести, равномерни и очаквано високи добиви. Третиранията могат да започнат от ранни фази на растеж до края на веге­тацията. При интензивни култури може да се прилага през 10 - ­ 14 дни

Свободен от хлор и натрий, не запушва дюзите при третиране, добавя се в разтвора последен, не вкислява почвата.

 

ДОЗИ:  листно 200 - 500 гр/дка

             почвено 3 - 6  кг/дка

           

 

Състав
Общ азот (N) 20%
 нитратен(N) 5.6%
 амонячен(N) 3.9%
 уреен(N) 10.5%
Водоразтворим фосфор (P2O5) 20%
Водоразтворим калий (К2О) 20%
Бор (В) 0.01%
Мед (Cu) 0.002%
Желязо (Fe) 0.02%
Манган (Mn) 0.01%
Молибден (Mo) 0.001%
Цинк (Zn) 0.003%
Микроелементите са в хелатна форма по EDTA