ИДРОН N-P-K /12-6-36/ + ME


ИДРОН NPK 12 6 36 + Mg 2,5 с бор(B), мед(Cu), желязо (Fe), манган(Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn)

опаковки 25 и 10 кг.

Благодарение на високото съдържание на калий ИДРОН 12 6 36 е подходящ за калиеволюбиви култури и се препоръчва за приложение във фазите от развитие на всички растенията,когато е необходим повече калии. Стимулира плододаването и качеството на плода. Приложенията могат да започнат от началото на развитие до края на вегетацията на растенията. Свободен от хлор и натрий, съвместим с използваните в практиката пестициди, не запушва дюзите и не вкислява почвата.

ДОЗИ: листно  250 - 350 г/дка

            почвено 3 - 6 кг/дка

Състав
Общ азот (N) 12%
 Нитратен азот (N) 10%
 Амонячен азот (N) 2%
ФОСФОРЕН ПЕТООКИС (P2O5)разтворим в амониев цитрат и вода 6%
Водоразтворим ФОСФОР (P2O5) 6%
Водоразтворим КАЛИЙ(K2O) 36%
Водоразтворим МАГНЕЗИЙ (MgO) 2.5%
Водоразтворим БОР (B) 0.01%
Водоразтворима МЕД(Cu) 0.002%
МЕД (Cu) хелатен по EDTA 0.002%
Водоразтворимо ЖЕЛЯЗО (Fe) 0.02%
ЖЕЛЯЗО (Fe) хелатно по EDTA 0.02%
Водоразтворим МАНГАН (Mn) 0.01%
МАНГАН (Mn) хелатен по EDTA 0.01%
Водоразтворим МОЛИБДЕН (Mo) 0.001%
Водоразтворим ЦИНК (Zn) 0.002%
ЦИНК (Zn) хелатен по EDTA 0.002%
Хелатен агент: EDTA
Ниво на pH гарантиращо стабилност на хелатната фракция: 2 – 6,5.