ЕРГОН

Органичен азотен тор. Хидроизолиран епител,разтворен в течност с желязо (Fe). Съдържа 19 аминокиселини и извлек от водорасли.

Опаковки 25кг , 1 кг , 200мл , 100 мл

EРГОН е една изключителна формулация с биокаталитична функция. Свободните аминокиселини и пептидите са получени чрез хидролиза от животински протеини и са прецизно съчетани с извлек от водо­расли (ASCOPHYLLUM NODOSUM).

Tези органични смеси силно стимулират действието на важните ензимни съе­динения, като по този начин ускоряват функционалността на всяка една расти­телна клетка. ЕРГОН влияе положител но върху различни действия на вегетативно ниво:

  • подобрява пропускливостта на клет­ката
  • увеличава устойчивостта на култу­рите към болести и неприятели
  • засилва образуването на протеини и въглехидрати с висока хранителна стойност
  • подобрява преноса на трасиращи и вто рични елементи
  • повишава значително качеството и количеството на добива.

EРГОН е особено подходящ за отглеж­дане на пипер и онези култури, които по­казват забавен или спрял растеж поради неблагоприятни климатични условия (гра­душки, ранни или късни слани, термо­хидрометрични промени, задушаване на корените, гниене, нараняване). Високият процент желязо предотвратява недостига на този елемент и в същото време стиму­лира хлорофилната фосфогенеза.

EРГОН се прилага успешно и когато искате да подтикнете растенията към по­голяма продуктивност.

Състав
Органичен азот (N) 4%
Водоразтворим органичен азот (N) 3.6%
Органичен въглерод с биологичен произход (C) 12%
Водоразтворимо желязо (Fe) 3%
АМИНОКИСЕЛИНИ (г/100 г)  
Фениланин 0.6%
Лицин 0.9%
Триптофан 0.10%
Глутаминова к-на 2.6%
Тирозин 0.35%
Аргинин 1.6%
Изолефцин 0.4%
Лизин 1.1%
Глицин 6.2%
Цистеин 0.10%
Пролин 3.4%
Аспаргинова к-на 1.4%
Валин 0.6%
Метионин 0.2%
Хидрополин 2%
Аланин 2.2%
Серин 0.45%
Хистидин 0.3%
Треонин 0.25%

 

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА - ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
КУЛТУРИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зeленчукови култури на открито -пипер, краставици, тикви, дини, пъпеши, домати, зелеви и др. 3-4 третирания през 10 - 15 дниначало - преди цъфтеж 150-200 г/100 л вода(150 - 200 г/дкa)
Полски култури Активна вегетация 150-200 г/дка
Лозя, актинидия 2-3 третирания от начало на цъфтеж до наливане на плодовете 100-150 г/100 л вода(100 -150 г/дкa)
Овощни видове 3-4 третирания от начало на вегетация до плодообразуване 100-150 г/ 100 л вода(100 - 150 г/дкa)
Бoбови, соя, ориз, памук, люцерна, цвекло 3-4 третирания от първи фази на растеж 100 -150 г/100 л вода(100 - 150 г/дкa)
Декоративни дървета, храсти, малини 2-3 третирания след начало пролетна вегетация 2150 -200 г/100 л вода(150 - 200 г/дкa)
Оранжерийни култури - зеленчуци, цветя, разсад От първи фази на растеж при необходимост от бързо стимулиране 100 г/100 л водаДа се прилага в студенитечасове на деня
*EРГОН може да се прилага и чрез напоителни системи в доза 1,5 - 3 кг/дка през 10 - 12 дни