Бордолезов разтвор

Приготвяне и продажба на Бордолезов разтвор. Бордолезов разтвор се приготвя със син камък и хидратна вар за 15 до 30 литра един процентов разтвор.

Син камък + хидратна вар за приготвяне на 15/30 л. 1%-ов разтвор.

Опаковка:              260 гр. за приготвяне на 15 л. 1% разтвор

                                  525 гр. за приготвяне на 30 л. 1% раствор