Микротор Микрофос Mo Zn

Микрогранулиран азотно-фосфорен микротор с молибден (Mo) и цинк (Zn)


Серфитикат за качество по ISO 9001:2000 № 14757/1.2

СЪСТАВ: 
Общ Азот (N)         10%
  амонячен (N)        10%
Водоразтворим фосфор (P2O5)     46%
Водоразтворим молибден(Mo)  0,002%
Водоразтворим цинк(Zn)                 1,8%

НОВ ПРОДУКТ НА СВЕТОВНИЯ И БЪЛГАРСКИ ПАЗАР !

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микротор МИКРОФОС Мо Zn е иновационен продукт на световния и българския пазар.
Микротор МИКРОФОС Мо Zn е 100% разтворим, двукомпонентен бързо усвоим, микрогранулиран азотно –
фосфорен тор + молибден и цинк с големина на гранулата  0,5 – 2 мм (колкото рапично семе).
Прилага се почвено при пшеница, ечемик, рапица, както и при царевица, сорго, ориз,
слънчоглед, соя, картофи, овощни, горски и декоративни, зеленчукови, тютюн и др.
Особено ефективен при локализирано торене, внесен със сеитбата.
При пшеница, ечемик, рапица може да се постави  директно във сеялката
 и се смесва със семената по време на сеитба.
 – спестява есенното торене с допълнителна техника,
 -  осигурява безпроблемно презимуване със силна коренова система и добре развити растения.
- бързо усвоимото съдържание на азот,фосфор и микроелементите Mo и Zn
в точен баланс имат забележително „стартиращо” действие -  стимулират
ризогенезиса, развитието в началните фази и изключително бързото
възобновяване  на вегетацията през пролета -  изпреварващо -  с 10 – 15 дни, 
особено в „студени” есенно – пролетни почви
-  изтегля вегетацията напред, което предпазва от пролетни засушавания.
- попада в реда, непосредствено да семената,това води до прилагане на по-ниски дози
 и се избягава подхранването на плевелната растителност в междуредовите растояния.
-  при добра агротехника и качествен посевен материал, приложението на
МИКРОФОС  Мо Zn води до значително увеличаване на добива и качеството
на  получената  продукция.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА
Доза на приложение :
-     почвено – 2,5-3,5 кг/дка.
 Смесва се директно в сеялката със семената за посев (пшеница) , или  се поставя в
прикачени приставки за торене към сеялката (слънчоглед). Малкия размер
кръгла гранула позволява отлична смесимост и разпределение с посевния
материал при попадане в почвата по време на сеитба.
- На малки площи може да се разхвърля равномерно.
- За всякакъв разсаден материал 10 – 30 гр. на растение.
- За разсадопроизводство – 0,500 – 0,700 кг. смесени в 1 куб.м. почва.

Опаковка: 15 кг.