За нас

„БАГРА фарм” ООД е основана през октомври 2008г.
Основният предмет на дейност на  фирмата е в областта на селското стопантство – внос и търговия на торове, препарати за растителна защита, семена и Родентициди.

Фирмата е официален вносител на  торове от Adriatica SPA - Италия.
"АГРОФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" ООД, предлагаща български специализирани течни торове от серията КропЕНЕРДЖИ, е дъщерна фирма на „БАГРАФАРМ”ООД.

„БАГРАФАРМ”ООД е с централен офис в гр. София.

Фирмата разполага със собствен транспорт извършващ доставки до клиента,  както и складови бази за съхранение  на торове и растително - защитни продукти, дислоцирани в централна северна,западна и южна България, което позволява експедитивност в нашата дейност.

Разпространението на нашите продукти  осъществяваме
чрез добре изградената дистрибуторска мрежа,покриваща  всички региони на България, достигаща и до крайния клиент.Важна част от нашата дейност е търговията с малки разфасовки,работейки с над 120 агро- и ветеринарни аптеки .

Като перспективи пред „БАГРАФАРМ”ООД стоят възможносттите
 за разширяване на предлаганата гама от основни и специали
зирани торове, включващи и такива за екологично земеделие, видовете Родентициди, средства за борба с битови неприятели и растително защитни продукти.